VELKOSTATEK KIRCHENBIRK, 1660 - 1883

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
195
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
238
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
18
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1975
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1660 - 1883
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kostelní Bříza
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)