ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA SCHÖNBORNSKÝCH (DŘÍVE STADIONSKÝCH) STATKŮ V KOUTĚ NA ŠUMAVĚ, 1839 - 1948

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20168
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
225
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
85
Autor: 
HAUBERT J.
MAREŠOVÁ M.
PELANT J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1967
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1825 - 1948
Skupiny tématické evidence
Ústřední orgány majitelů velkostatků
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)