VELKOSTATEK HORAŽĎOVICE, 1622-1949

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20033
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
224
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
188
Autor: 
PELANT J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1965
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1622 - 1949
Skupiny tématické evidence
Velkostatky
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)