VELKOSTATEK NALŽOVY, 1733 - 1948

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20087
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
223
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
66
Autor: 
BYSTRICKÝ VL.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1965
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1733 - 1948
Skupiny tématické evidence
Velkostatky
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)