REVÍRNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY, (1803)1850 - 1954(1955)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10164
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
221
Druh archivní pomůcky: 
Dílčí inventář
Počet stran: 
43
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1965
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1803) 1850 - 1954 (1955)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Karlovy Vary
Skupiny tématické evidence
Správa horní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)