VELKOSTATEK TOUŽIM, 1553 - 1925(1933)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
217
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
217
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
86
Autor: 
KYNČIL J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1965
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1553 - 1925 (1933)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Toužim
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)