VELKOSTATEK ŽICHOVICE, 1428-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20141
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
214
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
103
Autor: 
BYSTRICKÝ VL.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1964
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1428 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Žichovice
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)