VELKOSTATEK LÍŠŤANY, 1843 1943

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20160
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
211
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
46
Autor: 
BYSTRICKÝ VL.
MAREŠOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1963
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1843 - 1943
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Líšťany
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)