VELKOSTATEK BEZDRUŽICE, 1687 - 1938

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20161
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
210
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
111
Autor: 
BYSTRICKÝ VL.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1963
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1687 - 1938
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bezdružice
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)