KRAJSKÝ VÝBOR SVAZU OSVOBOZENÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ PLZEŇ, 1945 - 1948(1952)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10157
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
192
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
9
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1964
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1948 (1952)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)