KRAJSKÉ VEDENÍ SVAZU NÁRODNÍ REVOLUCE PLZEŇ, (1938)1945-1948(1950)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10156
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
191
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
7
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1964
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1938) 1945 - 1948 (1950)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Spolky vojenské do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)