KRAJSKÝ VÝBOR SVAZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ KARLOVY VARY, (1945)1950-1960(1962)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10155
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
190
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
10
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1964
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1945) 1950 - 1960 (1962)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Karlovy Vary
Skupiny tématické evidence
Společenské organizace 1948 - 1990 – odbojářské

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)