ŽUPNÍ VÝBOR ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ PLZEŇ, 1945-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10154
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
189
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
7
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1964
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Spolky vojenské do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)