KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR KARLOVY VARY, (1891)1949 - 1954(1960), DÍL I.

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
31
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
183
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
206
Autor: 
FIALA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1964
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1891) 1949 - 1954 (1960)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Karlovy Vary
Skupiny tématické evidence
Národní výbory krajské, ÚNV a NV hlavního města Prahy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)