VELKOSTATEK BOR, 1581 - 1943

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20013
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
182
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
205
Autor: 
BYSTRICKÝ VL.
HLAVOVÁ J.
MAREŠOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1962
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1581 - 1943
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bor
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)