ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA LÖWENSTEINSKÝCH VELKOSTATKŮ V ČECHÁCH, 1652 - 1945

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20159
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
181
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
195
Autor: 
BYSTRICKÝ VL.
MAREŠOVÁ M.
VANIŠOVÁ H.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1963
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1652 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Bor
Skupiny tématické evidence
Ústřední orgány majitelů velkostatků

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)