TRESTNÍ TISKOVÉ SPISY KRAJSKÉHO SOUDU V CHEBU, 1929 - 1938

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10122
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
179
Druh archivní pomůcky: 
Katalog
Počet stran: 
167
Autor: 
PELANT J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1963
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1929 - 1938
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Cheb
Skupiny tématické evidence
Justiční správa a soudy po roce 1850 - krajské (zemské), soudy pojišťovací, mládeže, rozhodčí, mimořádné, trestní, pracovní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)