OSIDLOVACÍ ÚŘAD A FOND NÁRODNÍ OBNOVY, OBLASTNÍ ÚŘADOVNA V PLZNI, 1945-1952, 1. DÍL

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10008
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
176
Druh archivní pomůcky: 
Dílčí inventář
Počet stran: 
46
Autor: 
FLEISSIG K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1963
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1952
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Finanční správa po roce 1850 - krajská

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)