VELKOSTATEK HORNÍ HRAD, 1563 - 1947

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
187
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
167
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
62
Autor: 
JÍRŮ R.
KYNČIL J.
MÍRKA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1963
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1563 - 1947
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Horní Hrad
Měděnec
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)