KRAJSKÝ ÚŘAD LOKET, (1472)1752 -1850

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
164
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
67
Autor: 
FIALA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1962
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1472) 1752 - 1850
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Loket
Skupiny tématické evidence
Politická správa do roku 1850

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)