KRAJSKÝ SOUD CHEB, 1850 - 1947

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10122
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
158
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
59
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1962
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1850 - 1947
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Cheb
Skupiny tématické evidence
Justiční správa a soudy po roce 1850 - krajské (zemské), soudy pojišťovací, mládeže, rozhodčí, mimořádné, trestní, pracovní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)