STÁTNÍ POLICEJNÍ EXPOSITURA LOKET, 1870 - 1938

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
14
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
154
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
10
Autor: 
FIALA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1962
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1870 - 1938
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Loket
Skupiny tématické evidence
Policie a četnictvo do roku 1945

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)