STÁTNÍ POLICEJNÍ EXPOSITURA LOKET, 1870 - 1938

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
14
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
154
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
10
Autor: 
FIALA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1962
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1870 - 1938
Skupiny tématické evidence
Policie a četnictvo do roku 1945
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)