KRAJSKÝ SOUD PLZEŇ, SV. 1, (1803)1850-1897

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10068
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
151
Druh archivní pomůcky: 
Dílčí inventář
Počet stran: 
39
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1961
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1803) 1850 - 1897
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Justiční správa a soudy po roce 1850 - krajské (zemské), soudy pojišťovací, mládeže, rozhodčí, mimořádné, trestní, pracovní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)