POBOČKA ZEMSKÉHO SOUDU KAŠPERSKÉ HORY, 1938 - 1945

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10134
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
149
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
15
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1962
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1938 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kašperské Hory
Skupiny tématické evidence
Německá justiční správa 1938 - 1945

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)