POBOČKA ZEMSKÉHO SOUDU KAŠPERSKÉ HORY, 1938 - 1945

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10134
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
149
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
15
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1962
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1938 - 1945
Skupiny tématické evidence
Německá justiční správa 1938 - 1945
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)