ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA METTERNICH, 1740 - 1947

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20005
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
132
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
19
Autor: 
BYSTRICKÝ VL.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1961
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1740 - 1947
Skupiny tématické evidence
Ústřední orgány majitelů velkostatků
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)