LESNÍ SPRÁVA HORNÍ BLATNÁ, (1851)1871 - 1944

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
227
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
127
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
72
Autor: 
KYNČIL J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1851) 1871 - 1944
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Horní Blatná
Skupiny tématické evidence
Správy státních lesů

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)