SPOLKY ZRUŠENÉ KOMISAŘEM PRO ZASTAVENÍ ČINNOSTI ORGANIZACÍ, 1890 - 1942

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
131
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
87
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
23
Autor: 
FIALA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1961
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1890 - 1942
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Liberec
Skupiny tématické evidence
Německá politická správa 1938 - 1945

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)