SANITÄTSSTURM SS XXXVIII. ÚSEKU KARLOVY VARY, 1940 - 1941

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
87
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
84
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
7
Autor: 
FIALA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1961
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1940 - 1941
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Karlovy Vary
Skupiny tématické evidence
NSDAP - organizační složky a přičleněné svazy 1938 - 1945

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)