SS STURMBANN II/101 KARLOVY VARY, (1934)1938-1944

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
88
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
81
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
FIALA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1961
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1934) 1938 - 1944
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Karlovy Vary
Skupiny tématické evidence
NSDAP - organizační složky a přičleněné svazy 1938 - 1945

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)