SBÍRKA OSOBNÍCH SPISŮ ZAMĚSTNANCŮ LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VE VYŠŠÍCH SLUŽBÁCH V KRAJI KARLOVY VARY Z LET 1945 AŽ 1956, 1945-1956

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
243
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
74
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
30
Autor: 
CIKÁNEK A.
KYNČIL J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1957
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1956
Skupiny tématické evidence
Sbírky jiné
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)