TRESTNICE PRO MUŽE BORY, (1876)1878-1949

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10070
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
27
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
29
Autor: 
HLEDÍKOVÁ Z.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1961
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1876) 1878 - 1949
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň-Bory
Skupiny tématické evidence
Orgány výkonu trestu - trestnice, věznice

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)